ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55.20 προμήθειας για ένα χρόνο ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55.20 προμήθειας για ένα χρόνο ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55.20 προμήθειας για ένα χρόνο ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 231/08/2020 14:00