ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 69.20 για την ανάδειξη εργολάβου τέλεσης κηδειών

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 69.20 για την ανάδειξη εργολάβου τέλεσης κηδειών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 69.20 για την ανάδειξη εργολάβου τέλεσης κηδειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 19/10/2020 14:00 μ.μ.