ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 70.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15/10/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top