ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 70.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 70.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 70.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15/10/2020 14:00 μ.μ.