ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74.20 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων για δύο (2) έτη, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07/12/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top