ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για τις επισκευαστικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο Β΄ Υπογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top