ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.20 για την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 καθώς και μετάβαση- αναθεώρηση σε ISO 22000:2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/10/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top