ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 84.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου (χωρίς ανταλλακτικά): κλιβάνων πλυντηρίων – χειρουργείου 2ου ορόφου και λεβητοστασίου Α’ Υπογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 11/11/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top