Θέσεις Επικουρικών Ιατρών2019-09-23T15:06:02+02:00
3006, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33.22 προς ΒΙΟSENSE ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. υποβολής προσφοράς για την ετήσια σύμβαση υποστήριξης χειρουργικών τραπεζών

30 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2906, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 34.22 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Q-PLAN AE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

29 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

306, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.22 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ

3 Ιουνίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/06/2022 [...]

306, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3 Ιουνίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/06/2022 [...]

3005, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27.22 Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος.

30 Μαΐου, 2022|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 06 -06 2022 και ώρα [...]

2505, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

25 Μαΐου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 14/06/2022 και [...]

2305, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19.22 για την προμήθεια και εγκατάσταση 18 επίτοιχων κλιματιστικών συσκευών

23 Μαΐου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 31/05/2022 [...]

1705, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14.22 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΕΡΑ-ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ

17 Μαΐου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 30/05/2022 [...]

Go to Top