Θέσεις Επικουρικών Ιατρών2019-09-23T15:06:02+02:00
2311, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 72.22 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ EΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

23 Νοεμβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έναρξη υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/11/2022 Καταληκτική ημερομηνία [...]

1811, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 59.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

18 Νοεμβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 29/11/2022 [...]

1611, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 75.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (550) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (2750) ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝΕΤΗΡΑ (ΕΓΧΥΤΗ) ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

16 Νοεμβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 30/11/2022 [...]

1611, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

16 Νοεμβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 30/11/2022 [...]

1411, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 73.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 3ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ + Ε3ΟΥ

14 Νοεμβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 30/11/2022 [...]

811, 2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

8 Νοεμβρίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ /ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 08/11/2022 Ημερομηνία [...]

2410, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 64.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

24 Οκτωβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 04/11/2022 [...]

2110, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

21 Οκτωβρίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174001 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

1710, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 60.22 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.700,00€ + ΦΠΑ.

17 Οκτωβρίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 27/10/2022 [...]

1210, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16.22 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΗΤΟΙ: ΔΥΟ (2) ΜΑΓΕΙΡΕΣ & ΤΡΕΙΣ (3) ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”»

12 Οκτωβρίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ AΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171968 [...]

Go to Top