Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

////Συνοπτικοί Διαγωνισμοί
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
2705, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μάιος 27th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 09/06/2020 14:00

2404, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43α.19 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απρίλιος 24th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 07/05/2020 14:00

2404, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 31.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απρίλιος 24th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 06/05/2020

1402, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10.20 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Φεβρουάριος 14th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Τρίτη 25/02/2020

3101, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 68.19 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ιανουάριος 31st, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 12/2/2020