Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ2019-09-23T15:02:26+02:00
2710, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 104/23 προς την εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του Kαρδιοαγγειακού Συγκροτήματος ALLURA CENTRON του οίκου Philips, του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, με κάλυψη ανταλλακτικών.

27 Οκτωβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2510, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 81.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

25 Οκτωβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 198329 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13 [...]

1910, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 92.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

19 Οκτωβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

1710, 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 99.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17 Οκτωβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών:  Τρίτη 17/10/2023 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  [...]

1310, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

13 Οκτωβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 232179 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 [...]

1010, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Γιαουρτιών, για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

10 Οκτωβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 232181 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26 [...]

910, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19402.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

9 Οκτωβρίου, 2023|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

2909, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΙ -6- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΝΟΣ -1- ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ MERATE ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ -5- ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

29 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να [...]

Go to Top