Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ2019-09-23T15:02:26+02:00
1208, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/22/Α ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

12 Αυγούστου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/08/2022 [...]

2707, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

27 Ιουλίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 08/08/2022 [...]

1807, 2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

18 Ιουλίου, 2022|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164195 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών [...]

3006, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33.22 προς ΒΙΟSENSE ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. υποβολής προσφοράς για την ετήσια σύμβαση υποστήριξης χειρουργικών τραπεζών

30 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2906, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 34.22 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Q-PLAN AE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

29 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

306, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.22 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ

3 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/06/2022 [...]

306, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3 Ιουνίου, 2022|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/06/2022 [...]

3005, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27.22 Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος.

30 Μαΐου, 2022|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 06 -06 2022 και ώρα [...]

Go to Top