Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ2019-09-23T15:02:26+02:00
2705, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46.24 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

27 Μαΐου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 12/06/2024 και ώρα 14.00 [...]

2705, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45.24 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

27 Μαΐου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 11/06/2024 και ώρα 14.00 [...]

2705, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 35.24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΟΥ (1500KW) & ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ – Η/Κ ΕΛΑΙΟΥ»

27 Μαΐου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14.06.2024 και ώρα 14.00

2705, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

27 Μαΐου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 350468 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή [...]

1605, 2024

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39.24 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ- ΖΑΚ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ) ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

16 Μαΐου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [ΕΣΗΔΗΣ : 350340] Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 04-06-2024 [...]

1605, 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11.24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)

16 Μαΐου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολή προσφορών: 03/06/2024 Διενέργεια διαγωνισμού : 05/06/2024

905, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ASTRAIA

9 Μαΐου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

905, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗUMAN MEDITEK, ΜΟΝΤΕΛΟ HMTS-142 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

9 Μαΐου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top