Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

////Συνοπτικοί Διαγωνισμοί
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
2606, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.20 προμήθεια 560 τεμ. συριγγών έγχυσης σκιαγραφικών ουσιών και 3.000τεμ. γραμμών σύνδεσης, για χρήση & λειτουργία σε Αξονικό Τομογράφο

Ιούνιος 26th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 13/07/2020 14:00

2606, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

Ιούνιος 26th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00

2606, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)

Ιούνιος 26th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00

2606, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44.20 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για ένα (1) έτος

Ιούνιος 26th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 06/07/2020 14:00

1906, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 48.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ιούνιος 19th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 30/06/2020 14:00