Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

////Συνοπτικοί Διαγωνισμοί
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
2311, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74.20 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων για δύο (2) έτη, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Νοέμβριος 23rd, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07/12/2020 14:00 [...]

1211, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Νοέμβριος 12th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/11/2020 14:00 [...]

411, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35c.20 (3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

Νοέμβριος 4th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 18/11/2020 14:00 [...]

311, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 39α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Νοέμβριος 3rd, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16/11/2020 14:00 [...]

3010, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 84.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου (χωρίς ανταλλακτικά): κλιβάνων πλυντηρίων – χειρουργείου 2ου ορόφου και λεβητοστασίου Α’ Υπογείου

Οκτώβριος 30th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 11/11/2020 14:00 [...]

1210, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.20 για την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 καθώς και μετάβαση- αναθεώρηση σε ISO 22000:2018

Οκτώβριος 12th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/10/2020 14:00 [...]