Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
1205, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6α.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

12 Μαΐου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 24/05/2021 14:00 [...]

2304, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

23 Απριλίου, 2021|Uncategorized, Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 06/05/2021 [...]

2104, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

21 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 05/05/2021 14:00 [...]

1504, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για τις επισκευαστικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο Β΄ Υπογείου

15 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

1304, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

13 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

1204, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 30.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

12 Απριλίου, 2021|Uncategorized, Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

704, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 22.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αντιμικροβιακών φίλτρων κυκλωμάτων αναισθησίας και προεκτάσεων με lower lock

7 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 20/04/2021 14:00 [...]

Go to Top