Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
1103, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

11 Μαρτίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 14:00 [...]

2602, 2021

Διαγωνισμός 8.21 για την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιτ για χρώσεις αιματοξυλίνης-ιωσίνης

26 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/03/2021 14:00 [...]

2402, 2021

Διαγωνισμός 14.21 για την προμήθεια μιας (1) Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου για την Μονάδα Ανάνηψης Νεογνών του χειρουργείου.

24 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 10/03/2021 14:00 [...]

1502, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.21 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

15 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

1502, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

15 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 [...]

1002, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια για ένα χρόνο ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

10 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

Go to Top