Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:04+02:00
1002, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

10 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 24/02/2021 14:00 [...]

1002, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 90.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ CRP ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

10 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/02/2021 14:00 [...]

902, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35δ.20 (Δ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

9 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/02/2021 14:00 [...]

102, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 7.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΙ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

1 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 16/02/2021 14:00 [...]

2901, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 95.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, [CPV 33171300-2 ΣΕΤ Η ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ]

29 Ιανουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 15/2/2021 14:00 [...]

2501, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ανάδειξης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων -ΥΠΔ (Data Protection Officer -DPO) για ένα (1) έτος, των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25 Ιανουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 04/02/2021 14:00 [...]

2501, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 96.20 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

25 Ιανουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 3/2/2021 14:00 [...]

1801, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

18 Ιανουαρίου, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 1/2/2021 14:00 [...]

1412, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14 Δεκεμβρίου, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

Go to Top